Pravno obvestilo spletnega mesta www.dolinasoce.si

Vse pravice na strani www.dolinasoce.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna na spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Dolina Soče d.o.o. ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletno stran.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.dolinasoce.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Dolina Soče d.o.o.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Podjetje Dolina Soče d.o.o. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.dolinasoce.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si podjetje pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh ali nakupa zaupali svoje osebne podatke. Te osebne podatke bomo varovali kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

 

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Dolina Soče d.o.o. uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

 

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.dolinasoce.si so informativne narave. Podjetje Dolina Soče d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Dolina Soče d.o.o. ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev Dolina Soče d.o.o.

Dolina Soče d.o.o. ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.dolinasoce.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Dolina Soče d.o.o. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.dolinasoce.si

Pridržujemo si pravico, da spremenimo vsebino spletne strani www.dolinasoce.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.dolinasoce.si, z namenom podajanja celovitih informacij vsebujejo povezave na zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.dolinasoce.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot Dolina Soče d.o.o. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Dolina Soče d.o.o. za vse primere izključena.

 

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase, ki jih ne priporočamo, najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku.

 

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

 

Družbena omrežja

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo katerikoli zapis, objavljen preko aplikacij družbenih omrežij na spletni strani www.dolinasoce.si, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen ali kakorkoli drugače sporen.

Dolina Soče d.o.o. ni odgovorna za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih.